Klachten

Als je vindt dat een ambtenaar of bestuurder jou "niet netjes" heeft behandeld kun je een klacht indienen. Deze klachten maken wij jaarlijks geanonimiseerd openbaar. 

Wat is een klacht?

Een klacht indienen kan binnen een jaar na het voorval. Bijvoorbeeld wanneer een ambtenaar of bestuurder jou onvriendelijk geholpen heeft. Of wanneer een gemaakte afspraak niet is nagekomen. Wij leveren graag kwaliteit en vinden een goede relatie met onze ‘klanten’ belangrijk. Ben je niet tevreden? Dan horen wij dat graag. Want als we een fout hebben gemaakt dan willen wij daarvan leren.

Overzicht klachten

In de loop van 2023 (vermoedelijk begin kwartaal 2) volgt hier een overzicht van de klachten die in 2022 zijn ingediend en door ons zijn beoordeeld.