Home

Welkom op de website Open Sint-Michielsgestel. De komende jaren maken we als gemeente steeds meer documenten openbaar. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat inwoners toegang krijgen tot veel documenten die bij ons aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Wat vind je terug op Open Sint-Michielsgestel?

Op deze website vind je veel informatie en documenten. Dit kan gaan over informatie die al openbaar gemaakt is, of die wij op verzoek openbaar maken. Daarnaast vind je hier stukken en documenten terug die wij digitaal ter inzage leggen volgens de Wet Elektronische Publicaties (WEP).