Lopende Woo-verzoeken

Op deze pagina vind je een overzicht van alle lopende Woo-verzoeken die op dit moment in behandeling zijn binnen de gemeente Sint-Michielsgestel.

Publicatie

Onderstaand overzicht krijgt maandelijks een update.

  • Nadat een Woo-verzoek is ingediend, wordt het verzoek bij de eerstvolgende update gepubliceerd in het overzicht.
  • Zodra een besluit is genomen over een Woo-verzoek worden het besluit en de bijlagen gepubliceerd op de pagina afgehandelde WOO-verzoeken.

Contact

Heb je vragen over ingediende en lopende Woo-verzoeken? Neem dan contact op.

Overzicht lopende Woo-verzoeken

Onderwerp van het Woo-verzoek

Bestemming Donksestraat 17a buitengebied 2010 Sint-Michielsgestel

Zienswijze gebiedsvisie Laar-Nieuw Laar Berlicum

Flexwoningen Venkant Sint-Michielsgestel

Flexwoningen Venkant Sint-Michielsgestel verzoek 2

Woo-verzoek inzake informatie asielbeleid

Verzoek alle anterieure overeenkomsten sinds januari 2018 van Gemeente SMG en derden

Kwestie Vermeiren, verzoek verstrekken mailwisseling

Alle communicatie/documentatie  tussen SMG en Waterschap en/of Provincie inzake De Rietstok Gemonde

Documentatie/informatie omtrent integriteitsschendingen

Geitenhouderij St. Lambertusweg 8B