Lopende Woo-verzoeken

Op deze pagina vind je een overzicht van alle lopende Woo-verzoeken die op dit moment in behandeling zijn binnen de gemeente Sint-Michielsgestel.

Publicatie

Onderstaand overzicht krijgt maandelijks een update.

  • Nadat een Woo-verzoek is ingediend, wordt het verzoek bij de eerstvolgende update gepubliceerd in het overzicht.
  • Zodra een besluit is genomen over een Woo-verzoek worden het besluit en de bijlagen gepubliceerd op de pagina afgehandelde WOO-verzoeken.

Contact

Heb je vragen over ingediende en lopende Woo-verzoeken? Neem dan contact op.

Overzicht lopende Woo-verzoeken

Onderwerp van het Woo-verzoek

Verkeersbesluiten centrumplan Sint-Michielsgestel

Vragen m.b.t. OZB 2021, 2022, 2023

WOZ gerelateerde informatie

WOZ gerelateerde informatie verzoek 2

Correspondentie gemeente en bureaus inzake Rietstok
Overleg wethouder en Aldi in SMG
Aanleg zonneweide De Poeldonk in Den Dungen
Aanleg zonneweide De Poeldonk in Den Dungen verzoek 2
Aanleg zonneweide Heidebos